Bởi {0}
logo
Foshan Honggang Furniture Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Điện vẻ đẹp ghế/cắt tóc ghế/móng chân & ghế Spa/Tattoo ghế/Salon ghế/Nail bảng
Thứ tự xếp hạng1 phổ biến nhất trong Ghế sơn móng chânTotal floorspace (20,000㎡)Full customizationTotal trading staff (6)Supplier assessment procedures
chat